จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
  1. ประกวดราคาจ้างการจัดจ้างผู้ให้บริการจัดงานนิทรรศการการบริหารจัดการความรู้ (EXIM KM DAY 2018) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองแหน ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายอาคาร 72 ปีกรมธนารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ประกวดราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง จำนวน 960 ชุด (480 คน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหอประชุม ๑๐๐ ปี อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (ห้องประชุมเล็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 8 บ้านดอนหัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. โดยเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตและซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุระนารายณ์ ๓๓ (สถานีรถไฟลำนารายณ์) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  10. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารจัดเก็บเอกสารและวัสดุ ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางแสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Background Image

Header Color

:

Content Color

: