งานประเพณีทานสลากภัตต์ ประจำปี 2555
 
งานประเพณีทานสลากภัตต์ ประจำปี 2555  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ในวันที่ 20 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ร่วมกับประชาชนชาวตำบลท่าตอน จัดงานทานประเพณีสลากภัตต์ ประจำปี 2555 ถวาย  ณ  วัดท่าตอนพระอารามหลวง โดยประเพณีตานก๋วยสลาก คือ การทำบุญสลากภัตรในล้านนาไทย มีเรียกชื่อแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นบางแห่งว่า “ กิ๋นก๋วยสลาก ” บางแห่ง “ กิ๋นสลาก ” บางแห่งว่า “ ตานก๋วยสลาก ” ในความหมายเป็นอย่างเดียวกัน สำหรับวิธีการทำบุญมีแตกต่างกันไปตามความนิยมในท้องถิ่นของตน ประเพณีกิ๋นก๋วยสลาก หรือทานสลากนี้เป็นประเพณีเก่าแก่ที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา ตั้งแต่พุทธสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังคงพระชนม์อยู่ ปรากฏในพระธรรมบทขุททกนิกายว่า “ พระพุทธองค์สรรเสริญพระสาวกอรหันต์ของพระองค์คือ พระโกณฑธานเถระ ซึ่งเป็นผู้มีโชคดีในการจับสลากได้ที่หนึ่งทุกครั้งแม้พระพุทธเจ้าก็สู้ท่านไม่ได้ พระสาวกทั้งหลายมีความสงสัยว่า ทำไมท่านจึงมีความโชคดีเช่นนั้น พระพุทธเจ้าตรัสบอกแก่ภิกษุสงฆ์ทั้งมวลว่า โกณฑธาปรารถนาว่าถ้าเลือกอะไร แข่งขันอะไร ขอให้ได้ที่หนึ่งเสมอ ดังนั้นในชาตินี้โกณฑธาจึงเป็นคนโชคดี

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ต.ค. 2555 เวลา 13.25 น. โดย admin1

ผู้เข้าชม 450 ท่าน