หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อ อบต.
 
วิสัยทัศน์ การพัฒนาท้องถิ่น : เราจะเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ ที่ให้บริการดีเลิศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล / คำขวัญ อบต.ท่าตอน : เจดีย์แก้ววัดท่าตอน ลือขจรแม่น้ำกก มรดกชาติพันธุ์ แหล่งสร้างสรรค์ผลไม้ งามวิไลประเพณี ตามวิถีล่องแพเรือ แดนสุดเหนือนครพิงค์
ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน/งบประมาณ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10/1 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 29/11/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9/1 หย่อมบ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 บ้านร่มไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 25/11/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสุขฤทัยตรงข้ามโบสถ์ หมู่ที่ 11 บ้านหัวเมืองงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 25/11/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 5 หมู่ที่ 6 บ้านสันต้นดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/11/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หย่อมบ้านก่อแอ หมู่ที่ 9 บ้านเมืองงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/11/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณปากทางเข้าหย่อมบ้านสันงาม ถึง สามแยกนานาเผ่า หมู่ที่ 9 บ้านเมืองงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 19/11/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10/5/1 หมู่ที่ 14 บ้านร่มไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 19/11/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หย่อมเขต 12 ซอย 6 หมู่ที่ 8 บ้านใหม่หมอกจ๋าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 18/11/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ฝายเมืองงาม หมู่ที่ 9 บ้านเมืองงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 18/11/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมฝาปิด หย่อมเขต 7 เชื่อมทางไปป่าช้า หมู่ที่ 8 บ้านใหม่หมอกจ๋าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 17/11/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หย่อมบ้านห้วยเต่า หมู่ที่ 10 บ้านห้วยส้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16/11/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 11/1 หมู่ที่ 15 บ้านห้วยศาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16/11/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 หย่อมบ้านแก่งทรายมูล หมู่ที่ 14 บ้านร่มไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 15/11/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หย่อมบ้านโป่งป้อม หมู่ที่ 15 บ้านห้วยศาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 12/11/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำหอถังสูง (บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยป่าซาง) หมู่ที่ 1 บ้านห้วยปู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 12/11/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7/2 หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะแกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 11/11/2564 ดาวน์โหลด
โครงการขยายถนน คสล. ซอย 4 หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะแกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 11/11/2564 ดาวน์โหลด
โครงการขยายผิวจราจร ถนนคสล. หมู่ที่ 8 บ้านใหม่หมอกจ๋าม เชื่อม หมู่ที่ 15 บ้านห้วยศาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10/11/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. ในโครงการร้อยใจรักษ์ ซอยทรงงาน หมู่ที่ 10 บ้านห้วยส้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10/11/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย7/3 หมู่ที่ 3 บ้านท่าตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10/11/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หย่อมบ้านแซ่ม หมู่ที่ 15 บ้านห้วยศาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/11/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ริมฝั่งแม่กก เส้นวงแหวน หมู่ที่ 3 บ้านท่าตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 05/11/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าพื้นที่การเกษตร (ถนนสันกลาง เชื่อม ม.2และ ม.3 ) หมู่ที่ 2 บ้านห้วยมะเฟือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 04/11/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. เมืองงามเหนือ หมู่ที่ 9 บ้านเมืองงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 03/11/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 18/10/2564 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 14/09/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะแกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30/07/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 แยกขวา หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะแกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 29/07/2564 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงเมรุฌาปนกิจ หมู่ที่ 6 บ้านสันต้นดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 23/07/2564 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/1 หมู่ที่ 5 บ้านหาดชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 19/07/2564 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 6/2 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16/07/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 7/4 หมู่ที่ 3 บ้านท่าตอน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 15/07/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 3/1 หนองดินกี่ หมู่ที่ 3 บ้านท่าตอน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 14/07/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 บ้านผาใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 07/07/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านดอยงาม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 01/07/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยมะเฟือง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30/06/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ซอย 1 หย่อมบ้านอาข่า หมู่ที่ 15 บ้านห้วยศาลา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 18/02/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13/3 หย่อมบ้านคุณตา หมู่ที่ 15 บ้านห้วยศาลา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16/01/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหย่อมบ้านผาใต้ใหม่ เชื่อมบ้านปะแอ๋ บริเวณปาซือ หมู่ที่ 12 บ้านผาใต้ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 15/01/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านอาข่า หมู่ที่ 15 บ้านห้วยศาลา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ ลงวันที่ 15/01/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางลงท่าเรือ หย่อมวังไผ่ หมู่ที่ 8 บ้านใหม่หมอกจ๋าม ทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 13/01/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ทางลงท่าเรือ หย่อมวังไผ่ หมู่ที่ 8 บ้านใหม่หมอกจ๋าม จำนวน 1 โครงการ ทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 13/01/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ หย่อมบ้านป่าแขม หมู่ที่ 13 บ้านเมืองงามใต้ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 04/11/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะแกง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 03/11/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/1 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยน้ำเย็น จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24/09/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านสิงคโปร์ ซอย 1/3 หมู่ที่ 11 บ้านหัวเมืองงาม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 23/09/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 แยกหย่อมบ้านไตย หมู่ที่ 1 บ้านห้วยปู จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/09/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7/3 หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะแกง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/09/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 17 หมู่ที่ 1 บ้านห้วยปู จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 21/09/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านท่าตอน (หย่อมบ้านแก่งตุ๋ม) จำนวน 1 โครงการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 21/09/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 เชื่อม ซอย 15 หมู่ที่ 1 บ้านห้วยปู จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 18/09/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยมะเฟือง จำนวน 1 โครงการ ดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 17/09/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมเขต 2 ซอย 2/4 หมู่ที่ 8 บ้านใหม่หมอกจ๋าม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10/09/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 6 บ้านสันต้นดู่ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 09/09/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหย่อมบ้านผาใต้ใหม่ ซอย 3 หมู่ที่ 12 บ้านผาใต้ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 09/09/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหย่อมบ้านผาใต้ใหม่ เชื่อมบ้านปะแอ๋ บริเวณปาซือ หมู่ที่ 12 บ้านผาใต้ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ ลงวันที่ 08/09/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บ้านหลัก หมู่ที่ 13 บ้านเมืองงามใต้ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/09/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านดอยงาม หมู่ที่ 9 บ้านเมืองงาม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 03/09/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านบ่าหลา หมู่ที่ 10 บ้านห้วยส้าน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 02/09/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปหนองหัววัง หมู่ที่ 8 บ้านใหม่หมอกจ๋าม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 01/09/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 04/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหย่อมบ้านผาใต้เก่า เชื่อม บ้านผาใต้ใหม่ หมู่ที่ 12 บ้านผาใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 04/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 04/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 บ้านหลัก หมู่ที่ 13 บ้านเมืองงามใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 02/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงาน ตามมาตรฐาน ITA พร้อมบริการอัพเดทข้อมูล เว็บไซต์ www.thaton.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 29/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน 82-9544 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 011/55/0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 29/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 82 - 0346 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 011/44/0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 27/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์/ตลับหมึกเครื่องพิมพ์(Multifunction) แบบฉีดหมึก(lnkjet) ยี่ห้อ Brother จำนวน 25 ตลับ เพื่อนำไปใช้ในงานสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 26/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หย่อมบ้านก่อแอ หมู่ที่ 9 บ้านเมืองงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 26/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา/จักรยาน 4 ที่นั่ง จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 26/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา/ชิงช้าแบบ 3 ที่นั่ง จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 26/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา/ราวไต่ระดับ (แบบราวจับสองทาง) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 26/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านห้วยมะเฟือง เชื่อม หมู่ที่ 3 บ้านท่าตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่/ชุดเครื่องเสียงสนาม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมสะพาน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านเมืองงาม ซอยข้างโบสถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 21/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายหลัก บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 10 บ้านห้วยส้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 20/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 19/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างติดตั้งเสียงตามสาย หย่อมบ้านอาซู หมู่ที่ 11 บ้านหัวเมืองงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 19/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างติดตั้งเสียงตามสาย หย่อมบ้านเลาอัง หมู่ที่ 11 บ้านหัวเมืองงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 19/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยข้างโรงเรียนจีน หมู่ที่ 11 บ้านหัวเมืองงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 19/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะแกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 19/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3/5 หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะแกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 19/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยข้างโรงเรียนจีน หมู่ที่ 11 บ้านหัวเมืองงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 19/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หย่อมบ้านปะจู๋ ซอย 1 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 18/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างขออนุมัติจ้างติดตั้งเสียงตามสาย หย่อมบ้านห้วยเต่า หมู่ที่ 10 บ้านห้วยส้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 15/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตั้งแต่แยก ถนนหลวงสาย 107 หมู่ที่ 14 บ้านร่มไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 15/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงกาจ้างขอพิจารณาดำเนินการจัดจ้างติดตั้งเสียงตามสาย หย่อมบ้านหลัก หมู่ที่ 10 บ้านห้วยส้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 15/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 15/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 8 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 14/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ทางขึ้นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 14/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขนาด 60 x 90 ซม. จำนวน 150 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 14/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 14/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 14/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หย่อมบ้านจะโบ ซอย 2 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 13/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หย่อมบ้านสิงคโปร์ ซอย 1 หมู่ที่ 11 บ้านหัวเมืองงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 13/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านห้วยศาลา-บ้านแซ่ม หมู่ที่ 15 บ้านห้วยศาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 12/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9544 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 011/55/0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 12/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 12/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา/สะพานลื่นลอดถังสองทาง จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา/สะพานลื่นถังลอดเล็ก จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา/สะพานลื่นยาวสองทางแบบถังลอด จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าตอน จำนวน 35 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาทำอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขฤทัย จำนวน 35 วัน (ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาทำอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาใต้ จำนวน 35 วัน (ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาทำอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองงามใต้ (ป่าแขม) จำนวน 35 วัน (ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองงาม จำนวน 35 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยส้าน จำนวน 35 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยศาลา จำนวน 35 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่หมอกจ๋าม จำนวน 35 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ามะแกง จำนวน 35 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันต้นดู่ จำนวน 35 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแก่งทรายมูล จำนวน 35 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตอน(ป่ากุ๋ย) จำนวน 35 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยปู จำนวน 35 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 07/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หย่อมบ้านแก่งทรายมูล เชื่อม บ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 บ้านร่มไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 07/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 07/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ขนาด 200 มล. ชนิดแบบยู เอช ที เหตุปิดเรียนกรณีพิเศษของ รร.สังกัด สพฐ.ชม.3 ตำบลท่าตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 07/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อกล่องพลาสติกสำหรับบรรจุอาหารแบบมีฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 07/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 01/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 01/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์/ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ HP Laserjet P1102 และน้ำหมึก Canon เพื่อใช้ในงานของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 01/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 3 หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะแกง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 01/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 01/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 01/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเมืองงาม-บ้านผาใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 30/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างสนามกีฬาบ้านเมืองงามใต้ หมู่ที่ 13 บ้านเมืองงามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 28/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ลงวันที่ 27/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 55 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน/โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กนั่งรับประทานอาหาร จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 23/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หย่อมบ้านห้วยเต่า หมู่ที่ 10 บ้านห้วยส้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 23/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน/ชั้นวางรองเท้าแบบ 3 ชั้น จำนวน 10 ตัว ลงวันที่ 23/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 20/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-9544 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 17/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณสุสาน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3/2 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยมะเฟือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 15/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 15/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 14/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยปู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 14/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนเข้าโบสถ์กลางนา หมู่ 11 บ้านหัวเมืองงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 13/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หย่อมเขต 11 บ้านถ้ำบ้วน หมู่ที่ 8 บ้านใหม่หมอกจ๋าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 13/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายระบบอินฟาเรด จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 13/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน ขษ - 7725 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 001/58/0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 13/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 23 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันต้นดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 13/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 36 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 13/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 21 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กบ้านห้วยปูดด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 13/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 26 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตอน(ป่ากุ๋ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 13/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 13/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 20 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืิองงามใต้(ป่าแขม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 13/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อธงชาติไทย ขนาด 60 x 90 ซม. จำนวน 230 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแก่งตุ๋ม หมู่ที่ 3 บ้านท่าตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 25/1 หย่อมบ้านแซ่ม หมู่ที่ 15 บ้านห้วยศาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ เพื่อนำไปใช้ในงานสำนักงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หย่อมบ้านดอยงาม หมู่ที่ 9 บ้านเมืองงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 09/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปะแอ๋ หมู่ที่ 12 บ้านผาใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 09/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคติดต่ออุบัติใหม่ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 09/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมโรคติดต่อและโรคติดต่ออุบัติใหม่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 09/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน กรณีปิดเรียนกรณีพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 09/04/2563 ดาวน์โหลด
หน้า » 1 2
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เลขที่ 559 หมู่ที่ 3 บ้านท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50280
โทรศัพท์ : 053-373138 โทรสาร : 053-373073 , อีเมล์ : info@thaton.go.th
Copyrights © 2020 www.thaton.go.th All Rights Reserved.

ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)