หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อ อบต.
 
วิสัยทัศน์ การพัฒนาท้องถิ่น : เราจะเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ ที่ให้บริการดีเลิศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล / คำขวัญ อบต.ท่าตอน : เจดีย์แก้ววัดท่าตอน ลือขจรแม่น้ำกก มรดกชาติพันธุ์ แหล่งสร้างสรรค์ผลไม้ งามวิไลประเพณี ตามวิถีล่องแพเรือ แดนสุดเหนือนครพิงค์
ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน/งบประมาณ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน
รายงานงบแสดงรายรับราย-จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลด
รายงานงบแสดงรายรับราย-จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลด
รายงานงบแสดงรายรับราย-จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2564 ดาวน์โหลด
รายงานงบแสดงรายรับราย-จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลด
รายงานงบแสดงรายรับราย-จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลด
รายงานงบแสดงรายรับราย-จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ดาวน์โหลด
รายงานงบแสดงรายรับราย-จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลด
รายงานงบแสดงรายรับราย-จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2564 ดาวน์โหลด
รายงานงบแสดงรายรับราย-จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลด
รายงานงบแสดงรายรับราย-จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลด
รายงานงบแสดงรายรับราย-จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2564 ดาวน์โหลด

รายงานงบแสดงรายรับราย-จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลด
รายงานงบแสดงรายรับราย-จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลด
รายงานงบแสดงรายรับราย-จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลด
รายงานงบแสดงรายรับราย-จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2563 ดาวน์โหลด
รายงานงบแสดงรายรับราย-จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลด
รายงานงบแสดงรายรับราย-จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลด
รายงานงบแสดงรายรับราย-จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด
รายงานงบแสดงรายรับราย-จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลด
รายงานงบแสดงรายรับราย-จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลด
รายงานงบแสดงรายรับราย-จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลด
รายงานงบแสดงรายรับราย-จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลด
รายงานงบแสดงรายรับราย-จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2563 ดาวน์โหลด

รายงานงบแสดงรายรับราย-จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลด
รายงานงบแสดงรายรับราย-จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลด
รายงานงบแสดงรายรับราย-จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลด
การจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
รายงานงบแสดงรายรับราย-จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2562 ดาวน์โหลด
รายงานงบแสดงรายรับราย-จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลด
รายงานงบแสดงรายรับราย-จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลด
รายงานงบแสดงรายรับราย-จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลด
รายงานงบแสดงรายรับราย-จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลด
รายงานงบแสดงรายรับราย-จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2562 ดาวน์โหลด
รายงานงบแสดงรายรับราย-จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2562 ดาวน์โหลด
รายงานงบแสดงรายรับราย-จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลด
รายงานงบแสดงรายรับราย-จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2562 ดาวน์โหลด

รายงานงบแสดงรายรับราย-จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลด
รายงานงบแสดงรายรับราย-จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลด
รายงานงบแสดงรายรับราย-จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เลขที่ 559 หมู่ที่ 3 บ้านท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50280
โทรศัพท์ : 053-373138 โทรสาร : 053-373073 , อีเมล์ : info@thaton.go.th
Copyrights © 2020 www.thaton.go.th All Rights Reserved.

ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)