หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อ อบต.
 
วิสัยทัศน์ การพัฒนาท้องถิ่น : เราจะเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ ที่ให้บริการดีเลิศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล / คำขวัญ อบต.ท่าตอน : เจดีย์แก้ววัดท่าตอน ลือขจรแม่น้ำกก มรดกชาติพันธุ์ แหล่งสร้างสรรค์ผลไม้ งามวิไลประเพณี ตามวิถีล่องแพเรือ แดนสุดเหนือนครพิงค์
ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน/งบประมาณ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน
โครงการก่อสร้างเมรุฌาปนกิจ หมู่ที่ 15 บ้านห้วยศาลา ลงวันที่ 04/06/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 บ้านผาใต้ ลงวันที่ 04/06/2564 ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 โครงการ ลงวันที่ 26/04/2564 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ในพื้นที่ตำบลท่าตอน ประจำเดือน พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2563 ลงวันที่ 26/10/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3 ในพื้นที่ตำบลท่าตอน ประจำปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 11/08/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ในพื้นที่ตำบลท่าตอน ประจำเดือน สิงหาคม ถึง กันยายน 2563 ลงวันที่ 22/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองงาม-บ้านผาใต้ ลงวันที่ 24/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 5 บ้านหาดชมพู ลงวันที่ 18/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยมะเฟือง ลงวันที่ 18/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 บ้านจะลอ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยปู ลงวันที่ 13/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหัวเมืองงาม ถนนขึ้นพระธาตุแสนสุข ลงวันที่ 06/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านสันต้นดู่ ลงวันที่ 02/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรั้ว หมู่ที่ 5 บ้านหาดชมพู บริเวณสุสานหมู่บ้าน ลงวันที่ 18/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยปู ซอย 9 ลงวันที่ 10/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านห้วยศาลา ถนนบ้านแช่มไปบ้านห้วยศาลา ลงวันที่ 01/08/2562 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยปู ลงวันที่ 29/05/2562 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 15 หมู่ที่ 14 บ้านร่มไทร ลงวันที่ 03/04/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ลงวันที่ 08/03/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหาดชมพู ลงวันที่ 31/01/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยน้ำเย็น ลงวันที่ 28/01/2562 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างเมรุฌาปนกิจ หมู่ที่ 11 บ้านหัวเมืองงาม ลงวันที่ 16/01/2562 ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เลขที่ 559 หมู่ที่ 3 บ้านท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50280
โทรศัพท์ : 053-373138 โทรสาร : 053-373073 , อีเมล์ : info@thaton.go.th
Copyrights © 2020 www.thaton.go.th All Rights Reserved.

ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)