หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อ อบต.
 
วิสัยทัศน์ การพัฒนาท้องถิ่น : เราจะเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ ที่ให้บริการดีเลิศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล / คำขวัญ อบต.ท่าตอน : เจดีย์แก้ววัดท่าตอน ลือขจรแม่น้ำกก มรดกชาติพันธุ์ แหล่งสร้างสรรค์ผลไม้ งามวิไลประเพณี ตามวิถีล่องแพเรือ แดนสุดเหนือนครพิงค์
ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน/งบประมาณ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน
 
นางวิศัลยา เอ่งฉ่วน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
นางสาวอนุชิดา ใจรักษา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวสิรามล พิญญะคุณ
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
 
นางสาวนารี นิพัทชา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นายณัฐวุฒิ ใหม่นวล
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
นางสาวอังคณา ปั๋นเขียว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
 
นางสาวสุมลฑา สาระยิ่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายประมวล อินศรี
พนักงานขับรถยนต์
นายวรราช บุญเยี่ยม
พนักงานขับรถยนต์
 
นายทวี คำแดง
คนงานประจำรถขยะ
นายมานพ คำราพิช
คนงานประจำรถขยะ
นายธงชัย ยานทา
คนงานประจำรถขยะ
 
นายทวี ริทู
คนงานทั่วไป (ประจำรถขยะ)
นายโชคชัย โท่โพ
คนงานทั่วไป (ประจำรถขยะ)
นายสุชาติ เกียรติดำรงค์
คนงานทั่วไป (ประจำรถขยะ)
 
นายเกษม บือทู
คนงานทั่วไป (ประจำรถขยะ)
นายอภิชาต ยาหงส์
คนงานทั่วไป (ประจำรถขยะ)
นางพิกุล ศรีสองเมือง
คนงานทั่วไป
 
นางสาวจันทร์ฟอง นาจิงนะ
คนงานทั่วไป
นางศรีวรรณา ขันธะรัตนะ
คนงานทั่วไป
นายสันติ ยาหงษ์
คนงานทั่วไป
 
   
นายธนัฐ มะลิสาร
คนงานทั่วไป
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เลขที่ 559 หมู่ที่ 3 บ้านท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50280
โทรศัพท์ : 053-373138 โทรสาร : 053-373073 , อีเมล์ : info@thaton.go.th
Copyrights © 2020 www.thaton.go.th All Rights Reserved.

ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)