หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อ อบต.
 
วิสัยทัศน์ การพัฒนาท้องถิ่น : เราจะเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ ที่ให้บริการดีเลิศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล / คำขวัญ อบต.ท่าตอน : เจดีย์แก้ววัดท่าตอน ลือขจรแม่น้ำกก มรดกชาติพันธุ์ แหล่งสร้างสรรค์ผลไม้ งามวิไลประเพณี ตามวิถีล่องแพเรือ แดนสุดเหนือนครพิงค์
ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน/งบประมาณ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 06/09/2564 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 02/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 5 หมู่ที่ 6 บ้านสันต้นดู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 01/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายหลัก บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 10 บ้านห้วยส้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 01/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตั้งแต่แยก ถนนหลวงสาย 107 หมู่ที่ 14 บ้านร่มไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 28/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 3 หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะแกง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 20/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเมืองงาม-บ้านผาใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 09/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างสนามกีฬาบ้านเมืองงามใต้ หมู่ที่ 13 บ้านเมืองงามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 17/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หย่อมบ้านห้วยเต่า หมู่ที่ 10 บ้านห้วยส้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 14/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 5 บ้านหาดชมพู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 23/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยมะเฟือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 23/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 8 บ้านจะลอ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยปู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 16/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กห มู่ที่ 11 บ้านหัวเมืองงาม ถนนขึ้นพระธาตุแสนสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 07/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านสันต้นดู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 03/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยปู ซอย 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 14/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรั้ว หมู่ที่ 5 บ้านหาดชมพู บริเวณสุสานหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 18/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านห้วยศาลา ถนนบ้านแช่มไปบ้านห้วยศาลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 01/08/2562 ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เลขที่ 559 หมู่ที่ 3 บ้านท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50280
โทรศัพท์ : 053-373138 โทรสาร : 053-373073 , อีเมล์ : info@thaton.go.th
Copyrights © 2020 www.thaton.go.th All Rights Reserved.

ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)