หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อ อบต.
 
วิสัยทัศน์ การพัฒนาท้องถิ่น : เราจะเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ ที่ให้บริการดีเลิศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล / คำขวัญ อบต.ท่าตอน : เจดีย์แก้ววัดท่าตอน ลือขจรแม่น้ำกก มรดกชาติพันธุ์ แหล่งสร้างสรรค์ผลไม้ งามวิไลประเพณี ตามวิถีล่องแพเรือ แดนสุดเหนือนครพิงค์
ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน/งบประมาณ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน
 
นายพลากร สุวรรณรัตน์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง)
นายพลากร สุวรรณรัตน์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 
ว่าง
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายลักษณ์ เพ็ญบุญ
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
 
นายเทวะกฤต ศรีจุมปา
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นางสาวพิชญานันท์ มูลวอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายณัฐพงษ์ พงศ์มา
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
 
นายสง่า อินทร์ไชย
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายพิศูจน์ ทองติ๊บ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายยงยุทธ มูลดี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 
นายเอกลิขิต ยอดเงิน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายจักรกฤษณ์ นามเตียน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายโสภณ จารุเลิศกุล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
นายวสันต์ ริยะนา
คนงานทั่วไป
นางสาวธัญญลักษณ์ ทองศรี
คนงานทั่วไป
นายอาทิตย์ อินทรีย์
คนงานทั่วไป
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เลขที่ 559 หมู่ที่ 3 บ้านท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50280
โทรศัพท์ : 053-373138 โทรสาร : 053-373073 , อีเมล์ : info@thaton.go.th
Copyrights © 2020 www.thaton.go.th All Rights Reserved.

ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)