หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อ อบต.
 
วิสัยทัศน์ การพัฒนาท้องถิ่น : เราจะเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ ที่ให้บริการดีเลิศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล / คำขวัญ อบต.ท่าตอน : เจดีย์แก้ววัดท่าตอน ลือขจรแม่น้ำกก มรดกชาติพันธุ์ แหล่งสร้างสรรค์ผลไม้ งามวิไลประเพณี ตามวิถีล่องแพเรือ แดนสุดเหนือนครพิงค์
ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน/งบประมาณ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบประจำเดือน ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบประจำเดือน กันยายน 2564 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบประจำเดือน สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบประจำเดือน มิถุนายน 2564 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบประจำเดือน เมษายน 2564 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบประจำเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบประจำเดือน มกราคม 2564 ดาวน์โหลด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบประจำเดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจําปี 2563 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบประจำเดือน กันยายน 2563 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบประจำเดือน สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบประจำเดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบประจำเดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบประจำเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบประจำเดือน มกราคม 2563 ดาวน์โหลด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบประจำเดือน ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบประจำเดือน ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบประจำเดือน กันยายน 2562 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบประจำเดือน สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบประจำเดือน มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบประจำเดือน เมษายน 2562 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบประจำเดือน มีนาคม 2562 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบประจำเดือน มกราคม 2562 ดาวน์โหลด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบประจำเดือน ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เลขที่ 559 หมู่ที่ 3 บ้านท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50280
โทรศัพท์ : 053-373138 โทรสาร : 053-373073 , อีเมล์ : info@thaton.go.th
Copyrights © 2020 www.thaton.go.th All Rights Reserved.

ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)